Pembroke Welsh Corgi
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
 Quality in a small package
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
 Quality in a small package
Y DDRAIG GOCH
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
Y DDRAIG GOCH
 Quality in a small package

OVER DE PRIJS VAN WELSH CORGI PUP

•    Puppyprijzen verschillen, de fokker zelf bepaalt !
•    Een hogere puppyprijs hoeft niet te betekenen dat de kwaliteit van de pup beter is, of omgekeerd.
•    Voor een rashond of een look-alike zijn de onderhoudskosten gelijk. De aanschafprijs maakt slechts een miniem onderdeel uit van de totale uitgaven die je voor de hond in zijn hele leven zult maken.
•    Laat je bij aanschaf daarom in eerste instantie leiden door de zaken die voor jouw leven met de hond belangrijk zullen zijn, niet door prijs. 

Prijs is vrij
“Wat kost een Welsh Corgi Pembroke puppy?”, is een vraag die regelmatig aan mij als fokker wordt gesteld. Helaas is die vraag niet zo maar te beantwoorden.
Volgens de geldende regels in het economische verkeer mag een rasvereniging of Raad van Beheer geen puppyprijs voorschrijven, en mogen de fokkers onderling geen prijsafspraken maken.
Dus het is aan de fokker om zelfstandig de prijs voor zijn pups vast te stellen, en daarin is de fokker volledig vrij.

Prijs en kwaliteit
De prijzen varieren van €800,- voor een pup uit een "oeps nest" tot wel meer dan €10.000 voor een pup van een van de top-fokkers in de Wereld.
Een "vaste" prijs is dus niet op te geven en hangt erg af van de fokker en de kwaliteit (van fokker en nest). Maar kijk uit want er zijn broodfokkers en handelaren (hoofdzakelijk in België) die voor een look-alike pup, een look-alike is een hond zonder stamboom maar lijkt op het ras, zoiets als een rode Fiat 500 met op de moterkap een Ferrari embleem...het blijft een Fiatje en wordt nooit een Ferrari, zo ook met FCI stamboomhonden, alle FCI-stamboomhonden krijgen een officieel DNA certificaat mee waaruit blijkt dat de ouders daadwerkelijk de ouders zijn en dat de pup dus een volbloed rashond is en geen namaak. Deze broodfokkers/handelaren durven wel tot €2000,- te vragen voor een look-alike pup omdat de vraag groter is dan het aanbod en de klant, u dus er geen benul van heeft. Een "normale en gangbare prijs voor een goede FCI-stamboom Welsh Corgi Pembroke pup ligt tussen de €1500 en € 2500,- (afhankelijk van fokker en kwaliteit).

 

*** De Y Ddraig Goch prijs voor een pup voor 2020/2021 is € 1850,- ***


Een zogenaamde “erkende” fokker bestaat niet, dus hang daar ook geen prijskaartje aan! ( er is geen officiële instantie in Nederland die fokkers “erkent”, een rasvereniging is een clubje liefhebbers die zich verenigd hebben maar ook niet door de overheid “erkent” zijn, deze heeft ook geen enkele zeggenschap over de niet leden fokkers, elke Nederlandse hondenfokker is autonoom ).
Het is aan de pupkoper om al dan niet mee te gaan in de vraagprijs. Onderhandelen over de pup-prijs is ‘not done’!
Een hoge prijs wekt bij de koper wel hoge verwachtingen. Maar een hoge prijs hoeft helemaal niet te betekenen dat de betreffende pup bijzonder ‘goed’ is. Prijsverschil tussen rashondenpups staat niet noodzakelijk en niet vanzelfsprekend in een directe relatie tot kwaliteitsverschil. 

Zo zal het bij de meer gerenommeerde fokkers, “fokkers van naam”, die niet alleen er uit halen maar er ook een hoop in investeren, de prijs navenant zijn. Zo zijn er een hoop “no-name-fokkers” die een paar teven hebben van een bepaalde kwaliteit en daarbij een reu die ze voortdurend inzetten op hun eigen teven om zo op de kosten te besparen, deze teven en ook de reu zijn meestal van inferieure kwaliteit omdat de fokker eigenlijk niets wil investeren in het ras maar het ras en het fokken ervan eerder ziet als een aanvulling op zijn of haar vakantiegeld. Ook de nodige kennis over het fokken, het ras en honden in het algemeen ontbreekt, er is geen of zeer weinig investering om zodoende een zo hoog mogelijke winst te behalen uit de zogenaamde hobby.

Bij gerenommeerde fokkers, “fokkers van naam”, zal de “winst” voor het overgrote gedeelte geherinvesteerd worden in de honden, de kennis en het ras. Daarom zal de pup daar meestal meer kosten dan bij de “no-name-fokker”. Jaren van investeren, fokken met een doel en visie maken dat veel mensen daar graag een pup van willen hebben omdat bij deze fokker er met ziel en zaligheid aan het verbeteren van het ras gewerkt wordt, deze fokker stelt al zijn vrijetijd beschikbaar voor het ras.

Logisch dat de prijs voor een pup bij de “fokker van naam” dan ook hoger zal zijn en kan verschillen van nest naar nest en zelfs van pup naar pup.

Reductie bij imperfectie
De uitzondering hierop is dat het een goed gebruik is dat een fokker voor een puppy dat een imperfectie heeft op het moment van overdracht, op eigen initiatief de prijs verlaagt.
Dat wordt wel gedaan bij bijvoorbeeld een incorrecte kaak (overbeet of onderbeet), monorchidie of cryptorchidie (de reu heeft maar één teelbal, of helemaal geen), en dergelijke zaken. Dit soort onvolkomenheid maakt de hond weliswaar meestal niet ongeschikt als huishond, maar kan wel betekenen dat niet met de hond gefokt en geshowd kan worden, of eventueel dat er te voorzien is dat er kosten gemaakt zullen moeten worden.
In de koopovereenkomst wordt dan vastgelegd hoe dit qua prijs geregeld zal worden. Soms met reductie bij de overdracht, soms met restitutie als de imperfectie bij opgroeien niet verdwijnt.

Look-alike
Het is mogelijk een, op een Welsh Corgi Pembroke gelijkende pup te kopen voor soms een beduidend lagere prijs: bij de broodfokker, de zogenaamde ‘particulier’ of de hondenhandel.
In dat geval is de lagere prijs terecht – al is die vaak nog (veel) te hoog –  want er is een aantoonbaar kwaliteitsverschil in de manier waarop deze ‘look-alikes’ ten opzichte van rashonden met stamboom zijn gefokt.
De pupkoper van een look-alike weet niet wie de ouderdieren zijn, zelfs de moeder krijgt hij vaak niet te zien, de ouderdieren zijn anoniem en hoeven niet beide ‘Pembroke’ te zijn, ze wonen vaak –  onder condities die we hier graag niet willen kennen –  in een ander land, en beschikken zeker niet over officiële gezondheidsscores voor de van belang zijnde gezondheidsaspecten.
Op deze manier je pup aanschaffen kan ik alleen maar ernstig ontraden, in deze sector gebeuren dingen waar ik als stamboom-rashondenfokker tegen ben.

Persoonlijke keuze
Het bepalen van een prijs voor de pups heeft in belangrijke mate te maken met de persoonlijke instelling van de fokker.
Fokken is een liefhebberij, die veel geld, tijd en moeite kost. Het is redelijk dat daar een vergoeding tegenover staat. Fokkers verschillen echter in opvatting over welke kosten van hun hobby ze aan een pupkoper in rekening willen (of misschien: moeten) brengen.
Daarbij komt ook nog dat de ene fokker meer tijd, energie en/of geld aan de fokkerij besteedt dan de ander. Fokkers verschillen verder in ervaring, talent en deskundigheid. Prijsverschillen kunnen daar een relatie mee onderhouden, maar dat hoeft niet.
Prijsstelling heeft naast een rationele, ook een emotionele component. Fokkers kunnen het belangrijk vinden om met hun prijs boven, of juist onder, die van collega fokkers te gaan zitten, en daarvoor kunnen ze verschillende redenen hebben.
Het is goed te realiseren dat er aan een met aandacht en deskundigheid gefokte pup zo veel zorg is besteed, dat de prijs ervan nooit realistisch de investering in geld en tijd weergeeft. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling, want fokken is uitdrukkelijk een liefhebberij, geen zakelijke onderneming, de frequentie van het fokken van een nestje is daarvoor een maatstaf.
Er is kortom geen eenduidig oordeel of advies te geven over deze materie.
Het is dus maar goed dat prijsstelling een persoonlijke zaak is, waarin de rasvereniging en Raad van Beheer zich niet mengt en waarmee die zich ook niet mag bemoeien, zie het begin van dit artikel.

Een hond houden is duur
Natuurlijk is de prijs wel van belang om te kennen: om te bepalen of je je überhaupt een rashond kunt veroorloven.
Maar bedenk wel dat de aanschafprijs slechts een fractie uitmaakt van de kosten die met het houden van een hond gemoeid zijn. Kunt u zich een hond veroorloven, dat is de basisvraag.
De kosten om een hond te houden zijn aanzienlijk en moet je niet onderschatten. Een Welsh Corgi Pembroke met stamboom eet evenveel als een look-alike, voor wat de dierenarts rekent maakt het hebben van een stamboom geen verschil en de gemeentelijke hondenbelasting is ook voor alle honden hetzelfde.

Stel uw prioriteiten
Ik raad daarom aspirant pupkopers aan zich in eerste instantie niet blind te staren op de aanschafprijs, zolang die in uw range ligt, en als het houden van een hond tot de financiële mogelijkheden behoort.
Van groter belang is het om zich vooral goed te oriënteren op de aspecten die van belang worden geacht voor het toekomstige puppy. Welke verwachtingen hebt u en hoe hebt u een zo groot mogelijke kans dat die worden waargemaakt?

Het verhaal

Thur, 29th October 2020
03:15:12

Y Ddraig Goch

a

 

Facebook pagina

facebook logo png transparent background i2 300x200

Corgi Olympics

 

d1JAeG2NgA5UyADK

Zoeken

  • Last Updated: woensdag 28 oktober 2020, 06:46:06.
.