Pembroke Welsh Corgi
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
 Quality in a small package
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
 Quality in a small package
Y DDRAIG GOCH
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
Y DDRAIG GOCH
 Quality in a small package

IRB

Independent Resonsible Breeder

 

Independent / onafhankelijk

Op generlei wijze afhankelijk van, of verantwoording schuldig zijnde, aan enig ras/fok-vereniging of ras/fok-club, daarmee volledig autonoom in zijn of haar fokkerij. Geen sponsoring te aanvaarden op enigerlei wijze om daarmee belangenverstrengeling te voorkomen teneinde de onafhankelijkheid van de kennel te waarborgen.

 

Responsible / verantwoordelijk

Verantwoordelijk nemen door de te gebruiken fokdieren te laten onderzoeken op erfelijke ziektes en te voldoen aan de daaraan verbonden internationale fokvoorwaardes gesteld door deskundig veterinaire specialisten, overheden en door de overheid, landelijk erkende kynologische instantie de Raad van Beheer op kynologisch geied in Nederland,  alsmede internationaal erkende universitaire veterinaire instellingen. Zichzelf voortdurend te scholen in materie belangrijk voor de gezondheid en ontwikkelingen van het ras. Zich volledig en onvoorwaardelijk ten dienste te stellen voor de door de fokker gefokte FCI stamboom rashonden, dit onderandere door de nieuwe eigenaren met raad en daad bij te staan voor een hondenleven lang. Onvoorwaardelijk te voldoen aan de door de wet opgelegde voorwaarde en uitvoeringsregels.

 

Breeder / fokker

Op hobbymatige wijze fokken van FCI stamboom rashonden om andere ook te kunnen laten genieten van deze rashonden waarvan de fokker dagelijks mag genieten. Hobbymatig fokken is één of hooguit twee nestjes per jaar fokken om zodoende de daaruit voortvloeiende pups de volledige, onverdeelde aandacht en zorg te kunnen geven waar deze recht op hebben, dit onderandere door middel van een zo uitgebreid mogelijke inprenting en juveniele fase door te laten gaan waarbij de ontwikkeling van het individu voorop staat. Alles in het werk stellen om het ras te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren door middel van, onderandere, buitenlandse betrekkingen aangaan en te onderhouden en stamboom rashonden aan te kopen teneinde de genenpool te verbreden en zodoende gezond te houden.

Het verhaal

Thur, 29th October 2020
02:30:26

Y Ddraig Goch

a

 

Facebook pagina

facebook logo png transparent background i2 300x200

Corgi Olympics

 

d1JAeG2NgA5UyADK

Zoeken

.