Pembroke Welsh Corgi
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
 Quality in a small package
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
 Quality in a small package
Y DDRAIG GOCH
Pembroke Welsh Corgi
the Red Dragon
Y DDRAIG GOCH
 Quality in a small package

 

Degenerative Myelopathie

 

Wat is Degeneratieve Myelopathie (DM)?
________________________________________
DM is een progressieve, neurologische aandoening van het ruggenmerg met fatale afloop.
In het ruggenmerg lopen zenuwbanen. Deze zenuwbanen sturen de spieren aan. Deze zenuwen liggen in bundels gegroepeerd in de zogenaamde "witte stof".
Deze witte stof wordt aangetast en de isolatie van de zenuwen (myeline) verdwijnt, waardoor de zenuwen afsterven. Door het afsterven van de zenuwen wordt de aansturing naar de spieren steeds minder, hetgeen de symptomen van DM veroorzaakt.

Vroeger hoorde je de term achterhandzwakte vaak, als een hond met zijn achterpoten ging wankelen en later slepen, totdat verlamming volgde. Men dacht dat dit toe te schrijven was aan ouderdom. Nu weten we dat het een erfelijke ziekte is, Degeneratieve Myelopathie (DM), te wijten aan een defect gen: Het Superoxide Dismutase - 1 gen (SOD1). Pas sinds 2008 is het defecte gen gevonden en sindsdien is er een genetische test beschikbaar die bij het dr. van Haeringen Laboratorium uitgevoerd wordt.


De tekst hieronder is overgenomen van de website van de, door de Raad van Beheer enige erkende rasvereniging voor de Welsh Corgi Pembroke in Nederland, de NWCC.


Momenteel een veel besproken onderwerp binnen de Welsh Corgi Pembrokes, echter is gebleken dat het percentage dat de ziekte krijgt op een leeftijd van ca. 12 jaar zeer gering is. Er is wel een DNA test beschikbaar op de markt maar ook deze is niet betrouwbaar. Het zou slechts een verhoogd risico kunnen voorspellen en met de laatste ontwikkelingen blijkt zelfs dat de zogenoemde vrije honden ook de ziekte kunnen krijgen. Dit betekend dus dat de DNA test niet te gebruiken is. Daarom is het verstandig om de DNA test niet mee te laten spelen in de selectie ouderdieren. Het zou wellicht dan zorgen voor een sterke inteelt binnen het ras wat het ras niet te goede zal komen.
Mocht u vermoeden dat uw hond Degeneratieve Myelopathie heeft dan wordt u verzocht om dit te laten onderzoeken bij een specialist, tevens dient voor de bevestiging van de Diagnose een MRI gemaakt te worden. Indien de specialist vervolgens deze diagnose stelt is het zeer wenselijk dat u ook een melding maakt naar de NWCC zodat wij dit kunnen registeren en mogelijk kunnen gebruiken, wanneer een goede DNA test op de markt is om een goede selectie te maken en de ziekte uit het ras te fokken.
***
DM is de dierlijke variant van de ziekte ALS bij mensen (niet MS zoals vaak gedacht wordt).
DM openbaart zich meestal tussen de leeftijd van 8 en 13 jaar. Er is geen behandeling voor Degeneratieve Myelopathie.
De ziekte werd voor het eerst opgemerkt bij de Duitse Herder in 1973. Helaas heeft de ziekte zich als een olievlek verspreid en horen wij ook veel verhalen over
DM binnen ons geliefde ras.


Kenmerken van Degeneratieve Myelopathie
________________________________________
DM kent een verloop van 6 tot 18 maanden. Bij iedere hond is dit anders. Het is niet te voorspellen hoe lang de ziekte zal duren binnen het tijdsbestek van 6 tot 18 maanden, voordat deze fataal wordt en de dierenarts euthanasie toe zal moeten passen.

In het eerste stadium van de ziekte gaat de hond waarneembaar slepen met één van beide achterpoten. Dit valt meestal pas op wanneer het slepen met de achterpoot een geluid van krassende nagels over tegels of asfalt voortbrengt. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar de nagels. Deze zijn vaak ongelijk afgesleten. Dit krassen van de nagels gaat niet meer over en wordt gevolgd door het merkbaar wankelen of slepen met één van beide achterpoten. Kenmerkend voor DM is het dubbelklappen van de voet. Omdat de hond geen coördinatie meer heeft in de voet, kan deze slecht voelen hoe de voet wordt neergezet. Daarom is het belangrijk dat de bovenkant van de voeten na iedere wandeling gecontroleerd wordt, omdat de hond na verloop van tijd met de bovenkant van de voet over de grond sleept en er derhalve verwondingen kunnen ontstaan die, onopgemerkt, een infectie kunnen veroorzaken.
Er is vrij snel sprake van coördinatieverlies (ataxie), hetgeen tevens slapte in de achterste ledematen veroorzaakt, waardoor de hond struikelt of valt. In een volgend stadium raakt ook de andere achterpoot aangedaan en kan de hond niet meer lopen of staan op een gladde ondergrond zoals plavuizen of een houten vloer. De hond zakt door de achterpoten op een gladde ondergrond. Vanzelfsprekend is dit op te lossen door het leggen van tapijt op plaatsen waar de hond veel komt. Opvallend in dit stadium is vaak dat een hond zich buiten, op gras of trottoir, nog redelijk staande kan houden. Op een gegeven moment wordt lopen echter steeds moeilijker en zal een hond veel vallen. In het allerlaatste stadium zal de hond incontinent worden, omdat ook de vitale organen aangetast raken.

 

Leven met Degeneratieve Myelopathie
________________________________________
Honden met DM hebben GEEN PIJN!! Er is echter wel degelijk sprake van leed als een hond niet meer kan rennen, niet meer kan spelen en zichzelf niet meer goed kan voortbewegen.
In een roedel kan een hond door deze zwakte ook geestelijk lijden, afhankelijk van de plaats in de rangorde die de hond had. Het is diep triest als de hond nog jong van geest is en nog volop wil spelen en bewegen, maar het lichaam niet meer mee kan komen.

 

Verergering van de symptomen
________________________________________
Er zijn omgevingsfactoren of stressfactoren die de symptomen van DM kunnen verergeren en het ziekteverloop kunnen bespoedigen.
Deze oorzaken zijn:
- hevige stress door allerhande oorzaken
- narcose en/of de kleinste chirurgische ingreep

 

Vertraging van de voortgang van Degeneratieve Myelopathie
________________________________________
Er is geen enkele behandeling die DM kan genezen.
Sommigen eigenaren passen alternatieve therapieën toe, die geen van allen een positief effect hebben bewezen. Het is echter, in sommige gevallen, wanneer de hond verder nog in een lichamelijk goede conditie verkeert, mogelijk om deze (enigszins) te vertragen.
Dagelijkse wandelingen, om de spieren in de achterste ledematen te versterken is een veelgehoorde toepassing. Put de hond echter niet uit! Wij hebben hier bij één van onze honden goede ervaringen mee.
Op een gezond gewicht blijven is ook van groot belang. Het spreekt vanzelf dat een hond met een gezond gewicht eerder overeind komt wanneer deze door de achterpoten is gezakt, dan een hond die te zwaar is.
Hydrotherapie om de spieren in de achterste ledematen te versterken, wordt veelvuldig toegepast. Veel zal afhangen van wanneer de therapie gestart wordt en in welk stadium de hond dan verkeert. Hoe eerder met de behandeling wordt gestart, hoe beter!

 

De uitslag van de DNA test
________________________________________
De test bij het Van Haeringen Laboratorium kan op twee manieren afgenomen worden. De mogelijkheid die het meest voor de hand ligt en het betrouwbaarst is, is door bloed op te sturen dat is afgenomen door de dierenarts.
Een andere veelgebruikte methode is een swab van het wangslijmvlies. Hierbij is het echter van groot belang dat men aan alle voorwaarden voor een betrouwbare test voldoet. De swab mag bijvoorbeeld niet genomen zijn binnen twee uur na het eten.

De uitslag:
Honden die getest zijn als Vrij van DM, zullen de ziekte niet ontwikkelen.
Honden die getest zijn als Drager van DM, zullen geen symptomen gaan vertonen.
Honden die getest zijn als Lijder aan DM, kunnen symptomen van de ziekte gaan vertonen, tenzij zij eerder overlijden aan een andere oorzaak.

Ik schrijf "kunnen" want maar een enkeling zal als lijder de ziekte ook gaan krijgen, de meeste zullen dat niet.

#

Uit een zeer groot onderzoek in Amerika is gebleken dat van de 3000 Pembrokes die meededen aan dit onderzoek, 80% "at risk" bleek te zijn
en misschien de ziekte gaan ontwikkelen, maar wat ook bleek, is dat door de jaren heen er maar 0,05 % vermoedelijk aan overleden is, "vermoedelijk",
want er blijkt met de DNA onderzoeken naar de locus alleen maar een "genetische aanleg" aangetoont te kunnen worden, dus spreken we over de uitslag
van een DNA onderzoek over "genetisch vrij/drager/lijder" want alleen na het overlijden van een hond die vermoedelijk behebt was met DM kan definitief en
onomstotelijk worden vastgesteld via een "post mortem onderzoek" of het dier overleden is aan DM en dan blijkt dat nog maar een fractie te zijn van de 0,05% die vermoedelijk eraan zijn overleden. 
In Nederland wordt door de vereniging van Corgi fokkers sinds 2017 bijgehouden hoeveel Pembrokes waarbij middels een DNA test DM-At risk is vastgesteld daadwerelijk de ziekte hebben ontwikkeld. Tot op heden is er nog geen enkel geval in Nederland geweest die werkelijk klinische DM had.

#

 

 verervings-schema DM

 

N X N                = 100% Normal

N X C          = 50% Carrier / 50% Normal

N X A            = 100% Carier

C X C    = 50% Carrier / 25% At risk / 25% normal

C X A      = 50% At risk / 50% Carrier

 A X A       = 100% At risk

                                                               

 

 

Andere rassen waarbij het SOD1 gen gevonden is
________________________________________
Alaskan Malamute
American Bulldog
American Eskimo Dog
American Water Spaniel
Australian Kelpie
Australian Shepherd
Belgian Sheepdog
Bernese Mountain Dog
Bloodhound
Border Collie
Border Terrier
Borzoi Boxer
Canaan
Cardigan Welsh Corgi
Cavalier King Charles Spaniel
Chesapeake Bay Retriever
Chow Chow
Cocker Spaniel
Collie (rough & smooth)
French Bulldog
German Shepherd Dog
Hovawart
Irish Setter Kerry Blue Terrier
King Shepherd
Kuvasz
Labrador Retriever
Mastiff
Miniature Schnauzer
Newfoundland
Pembroke Welsh Corgi
Poodle
Pug
Puli
Rhodesian Ridgeback Rottweiler
Shetland Sheepdog
Shih Tzu
Shiloh Shepherd
Staffordshire Bull Terrier
Standard Schnauzer
White Shepherd

________________________________________

 *Guidelines for Breeding dogs who are Carrier or At Risk for DM

By OFA

 

Owners with dogs testing as Carriers (A/N), or At-Risk (A/A) are strongly encouraged to share these results with their attending veterinarian and seek genetic counseling when making breeding decisions.
The "A" (mutated) allele appears to be very common in some breeds. In these breeds, an overly aggressive breeding program to eliminate dogs testing A/A or A/N might be devastating to the breed as a whole because it would eliminate a large fraction of the high quality dogs that would otherwise contribute desirable qualities to the breed. Nonetheless, DM should be taken seriously. It is a fatal disease with devastating consequences for the dog, and can be a trying experience for the owners that care for them. A realistic approach when considering which dogs to select for breeding would be to treat the test results as one would treat any other undesirable trait or fault. Dogs testing At-Risk (A/A) should be considered to have a more serious fault than those testing as Carriers (A/N). Incorporating this information into their selection criteria, breeders can then proceed as conscientious breeders have always done: make their breeding selections based on all the dog's strengths and all the dog's faults. Using this approach and factoring the DM test results into the breeding decisions should reduce the prevalence of DM in the subsequent generations while continuing to maintain and improve upon positive, sought after traits.
We recommend that breeders take into consideration the DM test results as they plan their breeding programs; however, they should not over-emphasize the test results. Instead, the test result should be one factor among many in a balanced breeding program.

*

Het verhaal

Fri, 2nd December 2022
01:08:06

Y Ddraig Goch

a

 

Facebook pagina

facebook logo png transparent background i2 300x200

Corgi Olympics

 

d1JAeG2NgA5UyADK

Zoeken

.